कार्यपालिका तथा गाउँसभा का निर्णयहरु

निर्णयहरु

२०७५ असार १५ काे तेस्राे गाउँ सभा का केही तस्बिरहरु ।