FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१. ३५ दिनभित्र नि:शुल्क २. म्याद नाघि अाएमा रु.१००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन पत्र

२. बालककाे बाबु अामाकाे नागरिकता

३. चालु अा.व. एकीकृत सम्पत्ती कर तिरेकाे रसिद

४. अस्पतालमा जन्मभएकाे हकमा सम्बन्धीत अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेकाे परिचय पत्रकाे प्रमाणित प्रतिलिपी