FAQs Complain Problems

भर्ना अभियान २०७६ को आदर्श वाक्य

हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ 
सबै बालवालिका लाई विद्यालय पुर्याउँ

आयोजक
डुङ्गेश्वर गाउँपालिका
शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा 
डाँडापराजुल दैलेख

आर्थिक वर्ष: