FAQs Complain Problems

विवाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन, सर्जमिनकाे हकमा बढीमा तिन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन पत्र

२. दुलाह दुलहीकाे नागरिकता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि

३. दुलहीकाे नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुकाे नागरिकता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि

४. चालु अा.व. सम्मकाे एकीकृत सम्पत्ती कर तिरेकाे रसिद