FAQs Complain Problems

व्यवसाय सन्चालन नभएकाे सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन, सर्जमिनकाे हकमा बढीमा तिन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१५०
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. व्यवसाय संचालन नभएको कारण सहितको पत्र
  2.  नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  3. स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाण पत्र
  4. आफ्नै घरमा भएमा चालु आ.व. सम्मको एकीकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
  5. स्थलगत प्रतिवेदन
  6. घर बहाल सभ्झौता पत्रको प्रतिलिपि