FAQs Complain Problems

घर कायम सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन, सर्जमिनकाे हकमा बढीमा तिन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१५०
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. घर कायम गरी पाउँ भन्ने निवेदन
  2. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  3. सम्वन्धित जग्गाको लालपुर्जाको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  4. स्थलगत प्रतिवेदन
  5. चालु आ.व. सम्मको एकीकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद