FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
मधु सुधन के सी इन्जिनियर अधिकृतस्तर (छैटौँ) madhukc012@gmail.com 9869128892
चित्र बहादुर थापा क्षेत्री लेखापाल (पाँचाै) 9848311666
इन्द्र प्रसाद उपाध्याय बि.नि. 9848029076
अन्जु ज्ञवाली सहायकस्तर (पाँचाैँ) न्यायीक शाखा
दिपेन्द्र कुमार बि.सी. श्रोत्र व्यक्ति dependrabc82@gmail.com 9858063999
लक्ष्मण खत्री स्वास्थ्य र्इकाइ सह - सयाेजक 9848001589
लाेमन कुमार मल्ल सुपरभाईजर प्राविधिक शाखा lomanmalla80@gmail.com 9860395121
दिप प्रसाद ज्ञवाली सहायकस्तर (पाँचाैँ) gdipprasad@gmail.com 9848232777
चन्द्र बहादुर बिष्ट सहायकस्तर (पाँचाैँ) 9848077148
प्रेम बहादुर हिराेजक सहायकस्तर (पाँचाैँ) prem.kurel@yahoo.com 9848142105
गाेबिन्द्र बहादुर खत्री सहायकस्तर (पाँचाैँ) 9848038371
गाेमा के.सी. स.म.वि.मि.
विनाेद थापा प्रा.स. (कृषि) binodthapakasi2045@gmail.com 9848062497
रजनी कुमारी थापा खा.पा.स.टे. rajanithapa270@gmail.com
कृष्ण बहादुर खड्का खा.पा.स.टे. 9848141450
बन्दना थापा कम्प्युटर अपरेटर bandanathapa495@gmail.com
प्रतिक्षा कुमारी थापा सव इन्जिनियर
वम वहादुर नेपाली कार्यकारी अधिकृत bam.yash@yahoo.com 9848048812