FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको आ.व. २०७८।०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम

७८-७९ 07/16/2021 - 08:53 PDF icon डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको आ.व. २०७८।०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको आ.व. २०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 06/25/2021 - 12:30 PDF icon डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको आ.व. २०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ. व. २०७७।०७८ काे बजेट

७७/७८ 09/23/2020 - 10:36 PDF icon आ.व. २०७७-७८ को बजेट.pdf

आ. व. २०७७।०७८ काे नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 09/23/2020 - 10:34 PDF icon आ.व.२०७७-०७८ नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य

७६/७७ 07/22/2019 - 19:42 PDF icon बजेट वक्तव्य २०७६-७७.pdf

मिति २०७६/०३/१२ गते डुङ्गेश्वर गाउँपालिका दैलेखको आ.व. २०७६/०७७ को निति तथा कार्यक्रम गाउँ सभामा वृह्त छलफल भै गाउँसभा सदस्यहरुबाट उठेको जिज्ञासा र सुझाबहरु लाई समेटेर सर्वसम्मत रुपले पारित गरियो ।

७६/७७ 06/28/2019 - 13:56 PDF icon आ व ०७६ ७७ को नीति तथा कार्यक्रम Final_ Print.pdf

मिति २०७६/०३/१० गते डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको पाचौं गाउँ सभाको उद्घाटन शत्रमा निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।

७६/७७ 06/25/2019 - 17:18 PDF icon आ व ०७६ ७७ को नीति तथा कार्यक्रम Print.pdf

डुङ्गेश्वर गाउँपालिका काे अा.व. २०७५।२०७६ काे बजेट

७५/७६ 09/15/2018 - 14:10 PDF icon 2075.2076 sal ko budget.pdf

आ.व २०७५/२०७६ सालको वडा कार्यालय वजेट विनियोजन ।

७५/७६ 07/28/2018 - 22:04 PDF icon 2075.2076 sal ko budget.pdf