FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
प्रेम बहादुर डि.सी प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत ito.dungeshwormun@gmail.com 9858039724
नन्दराज रेग्मी सुचना प्रविधि ‌अधिकृत सुचना तथा अभिलेख शाखा ito.dungeshwormun@gmail.com 9868005602
टंक बहादुर कार्की लेखा अधिकृतस्तर (छैटाैँ) आर्थिक प्रशासन शाखा tankakarki14@gmail.com 9858059609
बिभुषण कुमार खड्का इन्जिनियर अधिकृतस्तर (छैटौँ) प्राविधिक शाखा khadkabibhusan@gmail.com 9861781379
नबिन कुमार के. सी. राेजगार संयाेजक प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम 9858051475
दल बहादुर बि.क. अधिकृतस्तर (छैटाैँ) स्वास्थ्य शाखा 9868317428
देबेन्द्र खड्का अधिकृतस्तर (छैटाैँ) प्रशासन तथा योजना शाखा devendrakhaka333@gmail.com 9849575757/982554539
पदम प्रसाद न्याैपाने अधिकृतस्तर (छैटाैँ) पशु विकास शाखा 9848049321
गंगन हमाल अधिकृतस्तर (छैटाैँ) कृषि विकास शाखा 9848068124
मन बहादुर गौतम शिक्षा अधिकृत (छैटाैँ) शिक्षा शाखा 9868116178
माेहन कुमार बस्नेत सहायकस्तर (पाँचाैँ) प्रशासन तथा जिन्सी शाखा mohanbasnet@gmail.com 9848063549
अन्जु ज्ञवाली सहायकस्तर (पाँचाैँ) न्यायीक शाखा
बिजय बुढाथाेकि लेखापाल (पाँचाै) आर्थिक प्रशासन शाखा 9866812560
दूर्याेधन कूमार बि.सी. ना.प्र.से.प्रा. (पाँचाैँ) पशु विकास शाखा 9848062873
बिष्णु प्रसाद शर्मा आ.ले.प. bishnu.sharma016@gmail.com 9858050115
गगन बहादुर थापा खा.पा.स.टे. प्राविधिक शाखा 9848136419
केशर बहादुर बुढा प्रा.स. (कृषि) कृषि विकास शाखा 984474512
कमल राज बिष्ट सव- ईन्जिनियर (पाँचौँ) प्राविधिक शाखा 9849102010
सुरेन्द्र बहादुर भण्डारी शिक्षा प्रा.स. (पाँचाै) शिक्षा शाखा 9848097155
विमला विष्ट ना.प्र.स. (कृषि) कृषि विकास शाखा 9844866000
दिपेन्द्र जङ्गशाही एच. ए. स्वास्थ्य शाखा 9858087648
संगिता लामिछाने सहायकस्तर (पाँचाैँ) 9848292059
हस्त बहादुर गुरुङ्ग कम्प्युटर अपरेटर सुचना तथा अभिलेख शाखा 9868287500
रविन्द्र राज बुढा एम.आई.एस. अपरेटर पन्जीकरण शाखा 9848288555
तेज कुमारी रेग्मी स.म.वि.मि. महिला तथा बालबालिका शाखा 9869990284
अंक राज बुढा अ.सव- ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा वडा नं. २ 9868132928
खगेन्द्र के.सी. अ.सव- ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा वडा नं. १ , ६ 9844745956
निर्मला खड्का अ.सव- ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9848174264
लाेमन कुमार मल्ल सुपरभाईजर प्राविधिक शाखा lomanmalla80@gmail.com 9860395121
देवी न्याैपाने अ.सव- ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा वडा नं. ५ 9848213276
चित्र बहादुर रावल अ.सव- ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा वडा नं. ३, ४ 9844809517
हरि बहादुर खत्री सहायकस्तर (तृतिय) दर्ता चलानी 9848097851
आत्म कुमार तिमिल्सेना ना.प्र.स. (भेटेनरी) पशु विकास शाखा 9848037533
गाैरी कुमारी बि.क. स्वमसेवक बहुक्षेत्रीय पाेषण 9848116671
धुवनिधि ज्ञवाली का.स.

Pages