FAQs Complain Problems

मूत्यू दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन, सर्जमिनकाे हकमा बढीमा तिन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन पत्र

२. मूतककाे नागरिकता र सूचना दिन अाउनेकाे नागरिकता

३. मूतकसग सम्बन्ध जाेडिने प्रमाण पत्र

४. अविवाहित मूतककाे हकमा स्थानिय सर्जमिन पत्र

५. मूतककाे नागरिकता नभएकाे हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र

६. सूचना दिने व्यक्तिकाे नागरिकता नभएमा समेत स्थानीय सर्जमिन पत्र