FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भर्ना अभियान २०७६ को आदर्श वाक्य

हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ 
सबै बालवालिका लाई विद्यालय पुर्याउँ

आयोजक
डुङ्गेश्वर गाउँपालिका
शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा 
डाँडापराजुल दैलेख

सुचना । सुचना ।। सुचना ।।।

साईबर एण्ड लाईवेरी काठमाडौं नेपालले यस डुङ्गेश्वर गाँउपालिका भित्र सन्चालन भएका सामुदायिक विद्यालहरूलाई I.C.T. तथा पुस्तकालय वितरण गर्ने भन्ने सुचाना प्राप्त भएकाले सामुदायिक विद्यालयहरूले उफ कार्यालय (साईबर एण्ड लाईवेरी काठमाडौं) मा सम्पर्क गर्न हुन याे सुचना प्रकाशित गरिएकाे छ । 

Pages