FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
डुङ्गेश्वर गांउपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:06 PDF icon 25न्यायिक समिति कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका व्यवस्था ऐन २०७५.pdf
विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 13:59 PDF icon 23 विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिका सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 03/22/2019 - 13:44 PDF icon 20 डुङ्गेश्वर गाउँपालिका सहकारी ऐन २०७४.pdf
शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 03/22/2019 - 13:43 PDF icon 19 शिक्षा ऐन २०७४.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँ कार्यपालिका को आर्थिक ऐन २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 13:39 PDF icon 18 डुङ्गेश्वर गाउँ कार्यपालिका को आर्थिक ऐन २०७५.pdf
कार्यपालिका समिति उपसमिति गठन सम्वन्धी कार्यविधी, २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 13:34 PDF icon 17 कार्यपालिका समिति उपसमिति गठन सम्वन्धी कार्यविधी, २०७५.pdf
एकिकृत सम्पत्ति कर ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 13:13 PDF icon 16 एकिकृत सम्पत्ति कर ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानिय उर्जा बिकास कार्यविधि –२०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 13:12 PDF icon 15 स्थानिय उर्जा बिकास कार्यविधि –२०७५.pdf
आधारभूत तहको शिक्षा परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७४.pdf ७४/७५ 03/22/2019 - 13:05 PDF icon 14 आधारभूत तहको शिक्षा परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७४.pdf
प्राविधिक, कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि–२०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 13:00 PDF icon 13 प्राविधिक, कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि–२०७५.pdf

Pages